INŽINIERING

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu.

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Naša kancelária zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:

–   územné rozhodnutie
–   stavebné povolenie
–   kolaudačné rozhodnutie
–   všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
–   povolenie k odstráneniu stavby
–   odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Aké výhody prináša využitie našich služieb?

Za priaznivé ceny ušetríte množstvo času. Okrem toho všetko vybavíte na jednom mieste –  v našej kancelárii.

V prípade potreby Vám vypracujeme aj projekt osadenia domu, projekty potrebných prípojok ako aj energetický certifikát potrebný ku kolaudácii stavby.

Pokiaľ ešte nemáte spracovaný projekt stavby, radi Vám ho vypracujeme na mieru.